Επαγγελματικές Ομπρέλες στην Nouvele στην Αργολίδα

Τοποθετήσαμε επαγγελματικές ομπρέλες Grand, ομπρέλες Queen XL LED για τον εξωτερικό χώρο της Nouvele, Νέα Κίος της Αργολίδας.