Σύνθετο σύστημα με Βistro διαχωριστικά και Τηλεσκοπικές Ομπρέλες σε κατάστημα εστίασης

Για το εστιατόριο “Όρεξη να ‘χεις” χρησιμοποιήθηκε σύνθετο σύστημα με περίφραξη bistro οβάλ ανοιχτού τύπου και ενισχυμένο γυαλί triplex 3+3mm και τηλεσκοπικές ομπρέλες για την ηλιοπροστασία. Χαρακτηριστική η απόχρωση Ral μαύρο mat σε προφίλ αλουμινίου και κολόνα ομπρέλας αλλά και η σύνδεση των ομπρελών με υδρορροή για την απόρριψη των νερών από τη βροχή.